Privacy

PRIVACYVERKLARING EN COOKIEBELEID WEBSITE WILDMUSE.BE

PRIVACYVERKLARING

De merknaam "Wild Muse" wordt gebruikt door Wild Stories BV, Boeregemstraat 46, 9750 Kruisem, BE0779.302.750.

‘Persoonsgegevens’ in deze privacyverklaring betreft alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks identificeert, zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, factuur- en leveringsadres of vorige aankopen. Deze verklaring is bedoeld om de naleving te verzekeren van Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 April 2016 (hierna de ‘AVG’).

Afhankelijk of u gebruikt maakt van de diensten van de vennootschap die onder de benaming Wild Muse valt, worden uw gegevens door de betreffende vennootschap(pen) verwerkt en zijn zij verwerkingsverantwoordelijke. Onder diensten begrijpen wij hoofdzakelijk alle activiteiten met betrekking tot onze webshop.

Via deze privacyverklaring willen de verwerkingsverantwoordelijken zoals hierboven opgelijst, meer duidelijkheid geven over:

(1) de rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens door Wild Muse;

(2) hoe wij uw gegevens verzamelen, welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden;

(3) met wie jouw persoonsgegevens worden gedeeld;

(4) hoe Wild Muse jouw persoonsgegevens tracht te beschermen en hoe lang ze worden bijgehouden en tot slot willen we je graag

(5) informeren over jouw rechten als datasubject.

1. WELKE ZIJN DE RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING?

  Volgens de AVG mogen persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt op basis van een beperkt aantal rechtsgronden. Bij Wild Muse baseren we ons altijd op een van de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

  • noodzaak voor de uitvoering van een contract met u (bv. wanneer u producten in onze webshop koopt of occasioneel tijdens een pop-upevent);
  • wettelijke verplichting waaraan Wild Muse is onderworpen (bv. wanneer we uw betalingsgegevens behandelen);
  • legitieme belangen van Wild Muse (bv. wanneer we u marketingmails sturen over producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u reeds bij ons hebt gekocht);
  • uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming (bv. wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven of wanneer u deelneemt aan een event of wedstrijd).

  2. HOE VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS, WELKE GEGEVENS EN WAAROM? 

  VIA HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSHOP EN HET AANKOPEN VAN PRODUCTEN ONLINE

  Wanneer u via onze website producten wilt kopen, zijn er twee mogelijkheden waarop Wild Muse persoonsgegevens van uw verwerkt:

  • Als ‘gast’ verwerken we persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, email, afleveradres) als een aantal financiële identificatiegegevens (indien nodig bedrijfsnaam en BTW nummer, prijs, betalingswijze), we verwerken ook uw IP adres en de specificiteiten van uw artikel (model, prijs, maat).
  • Als ‘account’ vragen we dezelfde gegevens als van een ‘gast’, en kunnen we bijvoorbeeld ook uw geboortedatum en geslacht vragen.

   Het is ook mogelijk dat we andere persoonsgegevens, zoals uw navigatie- en surfgedrag, moeten verwerken. Daarbij is het dan bijvoorbeeld onze bedoeling om u relevante productaanbevelingen of suggesties op maat te geven. Bovendien kunnen we dankzij de verwerking van deze persoonsgegevens uw aankoopgeschiedenis bijhouden, bijvoorbeeld wanneer u een product wilt retourneren.

  VIA HET INSCHRIJVEN OP ONZE NIEUWSBRIEF

  Als u dit wenst, kunt u intekenen op onze nieuwsbrieven per e-mail via onze website. In dat geval zullen we uw e-mailadres verwerken.  Wanneer u intekent op een nieuwsbrief gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid.

  De verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

  Zodra u bent ingeschreven, kunt u te allen tijde uitschrijven uit de nieuwsbrieven of bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan via hello@wildmuse.be

  VIA EVENTS EN WEDSTRIJDFORMULIEREN

  Wild Muse kan (pop-up)events en wedstrijden voor klanten organiseren. Omdat Wild Muse de deelnemers moeten identificeren en contact moeten opnemen met de winnaars, heeft Wild Muse uw contactgegevens nodig, evenals alle andere extra informatie die u eventueel aan Wild Muse wilt meedelen. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, zodat ze prijzen kunnen bezorgen en de levering kunnen opvolgen.

  Daarnaast kan Wild Muse eventueel ook events in samenwerking met derden organiseren. Wanneer u zich inschrijft voor die events, verwerken wij uw contactgegevens voor uitnodigingen en aanwezigheidslijsten, op basis van de uitvoering van een contractuele relatie. Wild Muse zal in geen geval uw persoonsgegevens verkopen aan de derden met wie we samenwerken.

  VIA HET VERLENEN VAN BIJSTAND BIJ KLACHTEN EN OPMERKINGEN

  We hebben er een legitiem belang bij om ervoor te zorgen dat er snel en doeltreffend technische ondersteuning wordt verleend en dat klachten en verzoeken snel en doeltreffend worden afgehandeld. Daartoe kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer (bv. voor terugbetalingen) en aankoopgeschiedenis.

  VIA HET BEZOEKEN VAN DE WEBSITE EN DE PLAASTSING VAN COOKIES 

  Wild Muse maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Voor volgende doeleinden kunnen cookies worden geplaatst:

  • Ter optimalisering van ons internetaanbod en voor productaanbevelingen gebruiken wij GoogleAdwords voor het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen over het surfgedrag van websitebezoekers voor marketingdoeleinden. Voor dit doel kunnen cookies worden geplaatst, die mogelijk maken dat een internetbrowser bij een hernieuwd bezoek wordt herkend.
  • Voor statistische doeleinden worden ook cookies van Google Analytics gebruikt. Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken van Google Analytics. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren. De statistieken zijn anoniem.
  • De website gebruikt ook remarketing pixels van het sociale netwerk Facebook. Met behulp hiervan is het voor Facebook mogelijk de bezoekers van onze website als doelgroep voor de advertenties van Facebook-Ads te gebruiken.
  • De website gebruikt ook remarketing pixels van het sociale netwerk Instagram. Met behulp hiervan is het voor Instagram mogelijk de bezoekers van onze website als doelgroep voor de advertenties van Instagram-Ads te gebruiken.
  • Meer informatie over bovenstaande kunt u vinden in de richtlijnen voor gegevensbescherming van GoogleAdwords, Google Analytics, Facebook en Instagram.

  Graag geven wij u ook meer gedetailleerde informatie omtrent cookies die gebruikt worden op de website via de cookieverklaring (zie ook website) van Wild Muse.

  PROFILERING

  Wild Muse houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u verkrijgt te gebruiken in het kader van een geautomatiseerde verwerking van deze persoonsgegevens waarbij aan de hand van deze gegevens persoonlijke aspecten kunnen worden geëvalueerd, zoals uw persoonlijke voorkeuren of interesses, om u op die manier informatie en aanbiedingen te kunnen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Deze automatische verwerkingen zijn gebaseerd op de logica dat u bij het gebruik maken van de website en sociale media uw toestemming heeft gegeven om uw gedrag te registreren om zo u voor u relevante content te kunnen aanbieden. De automatische verwerkingen hebben betrekking op gegevens die Wild Muse rechtstreeks van u heeft verkregen, of op gegevens die zij van derde partijen heeft verkregen. In dat laatste geval zal Wild Muse u steeds laten weten van wie zij uw gegevens heeft verkregen.

  Dergelijke geautomatiseerde verwerking gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, maar u kan zich hier steeds kosteloos en eenvoudig tegen verzetten door een loutere melding via hello@wildmuse.be.  

  3. MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

   Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

   Aan onze partners waarmee we diverse activiteiten en bedrijfsprocessen delen voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze privacy verklaring. We doen dit om in orde te zijn met onze contractuele verplichtingen naar u toe, of omdat het ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang is.

   • de doorgave van uw gegevens nodig is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij immers samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze diensten kunnen bestaan uit bezorgdiensten, het verwerken van credit/debitcard betalingen, marketing activiteiten en het bieden van klantenservice. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
   • een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
   • u ons daar toelating voor geeft.

    Wanneer Wild Muse onderaannemers gebruikt om gegevens te verwerken, dan zal Wild Muse steeds duidelijke instructies geven over de verwerking en via een verwerkingscontract vastleggen waarin de nodige garanties staan voor wat betreft uw persoonsgegevens.

   4. HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE LANG HOUDEN WE ZE BIJ? 

    Hoewel een onfeilbaar niveau van veiligheid moeilijk te garanderen is, stelt Wild Muse alles in het werk om te zorgen voor een legale en transparante verwerking van uw persoonsgegevens en neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen, o.a.:

    • Wanneer dit mogelijk en technisch haalbaar is, zal Wild Muse geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gebruiken, bv. voor doeleinden met betrekking tot onze interne statistieken en financiële rapportage.
    • Het aantal medewerkers van Wild Muse dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd.

    Als algemene regel houdt Wild Muse uw persoonsgegevens bij voor zolang dit nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld. Dit is in principe gelijk aan de duur van enige contractuele relatie of prestatie van een bepaalde dienst en voor elke periode daarna die wettelijk vereist of toegestaan is volgens toegepaste wetgeving.

    5. UW RECHTEN ALS DATASUBJECT 

     Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u over verschillend rechten met betrekking tot de verwerkingen die Wild Muse uitvoert. U kan deze rechten op eenvoudig verzoek vragen aan hello@wildmuse.be

     • je gegevens te laten verwerken op een eerlijke, wettige en transparante manier;
     • informatie te ontvangen over hoe je persoonsgegevens worden gebruikt (voorbeeld hiervan is deze privacyverklaring)
     • toegang te hebben tot de persoonsgegevens die we van je hebben;
     • ons te vragen fouten in je persoonsgegevens te corrigeren;
     • te vragen dat we je persoonsgegevens wissen in bepaalde gevallen waarin wij geen reden hebben om deze verder te verwerken;
     • te verzoeken dat we je persoonsgegevens aan jou of een andere dienstverlener doorgeven in een eenvoudig, gestructureerd formaat;
     • te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens voor direct marketing;
     • geautomatiseerde besluitvorming te weigeren die wettelijke gevolgen voor je heeft of ongunstig is voor je;
     • in bepaalde andere gevallen bezwaar te maken tegen onze verdere verwerking van je persoonsgegevens;
     • de verwerking van je gegevens in bepaalde omstandigheden te beperken of tijdelijk stop te zetten.

     Ook al hopen we oprecht dat dit niet nodig zal zijn, toch hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in uw land van woonplaats. In België kan dit bij de Gegevensbeschermingsautoriteit; Drukpersstraat 35; 1000 Brussel; tel. +32 2 274 48 00; E-mail: contact@apd-gba.be

     Toekomstige aanpassingen aan deze privacyverklaring zijn niet uit te sluiten, dus we raden u aan deze regelmatig door te lezen.

     COOKIEBELEID

     Het gebruik van Cookies op de website kadert binnen het beleid met betrekking tot de bescherming van je privacy en de verwerking van je persoonsgegevens.

     Wat zijn Cookies?

     Tijdens je bezoek aan onze website en webshop kunnen Cookies, kleine informatiebestanden, automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van je computer. Deze kunnen persoonsgegevens bevatten. Dit is om de toegang tot de website vlotter te laten verlopen, om de navigatie van de site te versnellen, en de site te personaliseren op basis van je voorkeuren. Cookies kunnen gelezne worden door deen andere website dan degene die ze heeft opgesteld. Als je Cookies niet toelaat, kan het zijn dat de website niet naar behoren functioneert.

     Hoe Cookies verwijderen?

     Je kan je instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om je te waarschuwen als er cookies verzonden worden naar je computer of mobiel apparaat. Je kan ook steeds op elk moment geïnstalleerde cookies verwijder van je computer of mobiel apparaat.

     ×
     Nederlands